reyhoo.com by Mohammad Reza Shokri

آموزشگاه ايترنتي

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه اصلی Applications Infrastructure 2008 70-643 نصب و راه اندازی نقش IISدر ویندوز سرور 2008

نصب و راه اندازی نقش IISدر ویندوز سرور 2008

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نوشته: محمدر ضا شکری
سطح: پیشرفته
قابل استفاده در : Windows Server 2008/2008 R2


در این مقاله، مراحل نصب نقش Internet Information Services 7.0 در ویندوز سرور 2008/2008 R2 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

IIS 7.0، یکی از نقشها (Roleها) در ویندوز سرور 2008 است و از رابط کاربری در نظر گرفته شده برای این منظور به راحتی پس از ویندوز سرور 2008 قابل نصب می باشد.
Server Manager یک امکان یکپارچه برای نصب یا از نصب خارج کردن Role ها و Feature ها فراهم می کند و همچنین نمایشی از کل Role ها و Feature های نصب شده را در اختیار مدیر شبکه می گذارد. هنگام انتخاب IIS 7.0 از Server Manager، به همراه آن، component ها و service های اصلی مورد نیاز آن نیز نصب می شوند. اگر چه نصب  IIS 7.0 در Windows Server 2008 کمی با نصب  IIS 6.0 متفاوت است ولی با استفاده از Server Manager برای نصب دیگر مشکلی وجود ندارد.

برای نصب IIS از Server Manager به شیوه زیر می توان عمل کرد:

1- Start Menu>Server Manager

2- Start Menu>Administrative Tools>Server Manager

در این قسمت، دستور“Add Roles” را در قسمت Roles انتخاب کنید.

در این صفحه می توان برای نصب IIS یا همان Web Server، آن را در صفحه Server Roles انتخاب کنید.


شکل 1- صفحه انتخاب Role ها

سپس سرویسهایی از IIS را که لازم داشته باشیم می توانیم انتخاب کنیم تا نصب شود. در این مثال، ASP.NET را انتخاب کرده ایم. اگر نرم افزارهای نصب شده در شرکت نیاز به سرویس خاصی داشته باشند می توانید آنها را در این بخش انتخاب کنید.

شکل 2- صفحه انتخاب Role Services

هنگام انتخاب یک سرویس برای نصب ممکن است با پیغامی برای نصب بعضی سرویهای مرتبط با آن هم مواجه شوید (مانند شکل زیر). در این حالت بایستی آن سرویس را هم برای نصب انتخاب کنید.


شکل 3- پیغام خطای ظاهر شده هنگام استفاده از Wizardحال IIS 7.0 با تنظیمات پیشفرض برای میزبانی (hosting) از ASP.NET بر روی ویندوز سرور 2008 شما نصب می شود.

شکل 4- صفحه نتایج نصب IIS

با تایپ آدرس http://localhost می توانید از کارکرد web server نصب شده مطمئن شوید:


شکل 5-وب سایت پیش فرض

هنگام نصب IIS، بهتر است فقط سرویسهای کاملا ضروری آن نصب گردند که این کار باعث کاهش حجم اشغالی برنامه خواهد شد و از طرفی خطر حملات و هک را بر روی این سرویس کاهش خواهد داد.