آشنايي با تابع CharIndex

سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 00:00 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

نوشته: محمد رضا شكري
قابل اجرا در: كليه نسخ Microsoft SQL Server

سطح: متوسط


با استفاده از اين تابع بسيار مفيد، مي توان مختصات يك رشته فرعي را در يك رشته اصلي به دست آورد. به بيان ديگر، اين تابع نوعي جستجوگر رشته اي است.

مثال:

 

declare @x varchar(10) , @y varchar(10) , @z varchar(10)
set @y= 'I am a student.'
set @x= 'st'
IF  CharIndex (@x, @y) < >0
Set  @z = 'Ok'
ELSE
Set  @z = 'Not'
print @z
print CharIndex (@x, @y)

در مثال بالا، سه متغير رشته اي x@و y@و z@ معرفي شده اند و سپس بخشي از رشته اختصاص داده شده به متغير y@ مورد جستجو قرار گرفته است. براي درك بهتر، بايد روش تعريف متغير و همچنين تخصيص مقدار به آن در SQL را بشناسيد.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 10:34