فصل سوم-اصول كار با صفحه گسترده ها

یکشنبه, 02 خرداد 1389 ساعت 15:52 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

1- مفاهيم صفحه گسترده در اكسل

كتاب كار (Work Book)

كاربرگ (Work sheet)

سطر (Row)

ستون (Column)

خانه (Cell)

2- مقادير قابل ورود در يك سلول اكسل

-متن

-عدد:

-General

-date

-time

-percent

-currenncy

-accounting

-فرمول

3-عناصر قابل ورود در يك فايل:

-ترسيم

-تصوير

-صوت

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 17 آذر 1393 ساعت 11:34