فصل چهارم-ویرایش کاربرگ

سه شنبه, 11 خرداد 1389 ساعت 14:09 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

1-نحوه انتخاب سلولها:

متوالي-غير متوالي

2-نحوه انتخاب سطرها و ستونها:

متوالي-غير متوالي

3- ایجاد تغییرات در عرض ستونها و ارتفاع سطرها

4- تغييرات در كاربرگها:

جابجايي

كپي

تغيير نام

انتخاب كاربرگها

ايجاد فرمهاي مشترك

تغير رنگ لبه ها

تغيير تصوير پس زمينه كاربرگها

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 18 آذر 1393 ساعت 11:49