فصل پنجم-کار با داده ها

سه شنبه, 11 خرداد 1389 ساعت 14:13 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

نوشته: محمد رضا شکری

1- کپی برداری از داده ها در اکسل

- کپی داده ها با Drag:

- کپی داده ها با Copy و Paste

- کپی سطرها و ستونها:

- Paste

- Insert Copied Cells

- کپی سلولها

2- انتقال داده ها در اکسل

- انتقال داده ها با Drag

- انتقال داده ها با Cut و Paste

3- كپي مخصوص (Paste Special):

- كپي اعداد (Values)

- كپي قالب بندي (Formats)

- كپي فرمولها(Formulas)

4- کپی قالب بندی در اکسل

5- استفاده از Fill Handle برای پرکردن یک داده ثابت در کاربرگها:

- کپی داده ها با Fill Handle

- کپی فرمولها با Fill Handle

6- ایجاد یک "سری داده" در اکسل:

- استفاده از Fill Handle برای پرکردن یک سری داده ثابت در کاربرگها

- استفاده از Custom List برای ایجاد لیست های اختصاصی در اکسل

7- ايجاد سري عددي

8-ايجاد سري رياضي

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 17 آذر 1393 ساعت 11:37