اكسل 2007-فصل هفتم-تابع if-دو

یکشنبه, 23 خرداد 1389 ساعت 16:55 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

در مثال زير مقدار حقوق نهايي را به اين شكل محاسبه كنيد كه اگر حقوق بالاتر از 5 ميليون ريال و يا مساوي آن باشد و حقوق پايه از ميانگين حقوق همه كاركنان بيشتر باشد 5% اضافه حقوق و در غير اين صورت 10% اضافه حقوق به افراد اختصاص دهد.

نام             ميزان حقوق پايه                 حقوق نهايي
ساسان         3030000 
سوسن         5000000 
سامان          4500000 
سارا            8000000 
سام            6000000 
سيمين         7500000

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 18 آذر 1393 ساعت 11:57