اكسل 2007-فصل هفتم-3

یکشنبه, 23 خرداد 1389 ساعت 17:20 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

1- 10 عدد تصادفي بين 0 و 100 ايجاد نماييد.

2- 10 عدد تصادفي بين 101 و 250 ايجاد نماييد.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 آذر 1393 ساعت 11:20