تمرین اکسل 2007-فصل هفتم

سه شنبه, 01 تیر 1389 ساعت 11:54 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

جدول زير را در اكسل ايجاد نموده و سپس بر اساس اطلاعات موجود، موارد خواسته شده را انجام دهيد:
نام               جنسيت                درس                نمره                       ضريب
حسن            پسر                   رياضي               75                            4
حامد             پسر                   فيزيك                60                             3
حسني          دختر                  ادبيات               50                             4
حميد             پسر                 شيمي               90                             2
حميرا            دختر                 رياضي                70                             4
حنا               دختر                 فيزيك                  65                            3

مطلوبست:
1- محاسبه ميانگين نمرات دختران و پسران به صورت مجزا
2- محاسبه ميانگين موزون كل دانش آموزان
3- رديف 1 و ستون A از جدول را با رنگ آبي آسماني رنگ آميزي نماييد
4- براي كل جدول از حاشيه ضخيم دور استفاده كنيد.
5- براي كنار ستون A و زير سطر 1 از همان حاشيه قسمت 2 استفاده كنيد.
6- براي كليه نمرات و ميانگينها دو رقم جايگاه اعشار در نظر بگيريد.
7- سلولهاي سطر 8 و 9 جدول را قفل كنيد.
8- تمام اعداد فارسي نمايش داده شوند.
9- اطلاعات جدول را با روش Classic3 قالب بندي خودكار نماييد
10- تمام قالب بنديهاي فعلي را لغو نماييد.
11- براي نمرات جدول قالب بندي به اين شكل تعيين نماييد كه نمرات بين 90 و 100 سبز و سلول آنها سبز روشن شود. نمرات بين 60 و 90 آبي و زمينه سلول آنها آبي كم رنگ شود و نمرات كمتر از 60 قرمز و رنگ زمينه سلولشان قرمز كمرنگ شود

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 آذر 1393 ساعت 12:58