فصل دهم-قالب بندي سلولها

یکشنبه, 06 تیر 1389 ساعت 15:53 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

1- قالب بندي سلولها

2- قالب بندي مشروط سلولها (Conditional Formatting):

با استفاده از اين قابليت اكسل را وادار به نمايش قالب بندي خاص به هنگام ورود داده هاي مورد نظرمان مي كنيم.

3-ايجاد جداول قالب بندي شده (Format as table)

4-استفاده و ايجاد سبك هاي سلول (Cell Style(

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 06 تیر 1389 ساعت 17:09