اعلام نمرات درس اکسل-دوره 9443 جهاد دانشگاهی تهران

سه شنبه, 12 بهمن 1389 ساعت 00:00 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

1..........................80
2..........................85
3..........................80
4..........................70
5..........................65
6..........................75
7..........................95
8..........................غایب
9..........................85
10..........................100
11..........................95
12..........................100
13..........................غایب

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 07 دی 1390 ساعت 11:07